Zielone Maszyny Eliet Countax LawnMaster KlippoStrona główna » Oferta maszyn » 
Podsiewacze
  Większość nasion trafia do naciętych rowków, znajdując tam idealne warunki do kiełkowania.


  Jeśli chcesz przywrócić trawnikowi dawny wygląd, renowacja dosiewem wgłębnym jest najszybszym sposobem dla osiągnięcia zamierzonego celu. Podsiewacz ELIET Overseeder umożliwia renowację wysłużonej lub zniszczonej murawy i niedrogi sposób na stworzenie idealnego trawnika poprzez dosiewanie nowych nasion do istniejącego trawnika *. Ta niedroga alternatywa dla pełnego odtworzenia trawnika zapewnia widoczne rezultaty w mniej niż miesiąc.

  Innowacyjna renowacja trawnika

  Siewnik nożowy otwiera glebę i dokładnie wrzuca nasiona do rowka, zanim wał zamknie rowek, aby chronić nasiona i rozpocząć kiełkowanie. Metoda zastępuje pracochłonny proces przygotowania siewu od początku. Ta nowa, innowacyjna technologia znajduje coraz więcej zwolenników. Maszyna posiada przeciwbieżny wał nożowy przygotowujący rowek pod ziarno, pracujący głębiej (ok. 8 mm) niż klasyczny wertykulator. Standardowowo wyposażone w Zawsze Ostre Noże™ z ostrzami z węglików spiekanych.  ELIET DZC

  DZC550 i DZC750 katalog EN (0,88Mb)
  DZC600 ulotka EN (0,88Mb)
  DZC600 katalog NL (0,88Mb)  POZNAJ INOWACYJNĄ TECHNOLOGIĘ PODSIEWU ELIET Helix Seed Duct™.

  Kiedy podczas podsiewu nowe ziarno trawy jest umieszczane pomiędzy istniejące rośliny, dla powodzenia procesu renowacji niezbędne jest zapewnienie warunków, żeby nasiona mogły kiełkować jak najszybciej i że możliwości ich rozwoju będą największe. Opatentowana zasada działania DZC 600 zapewnia idealne warunki dla wprowadzenia materiału siewnego:

  0. PRZYGOTOWANIE
  Przed zabiegiem wymagane jest niskie koszenie, wertykulacja i zebranie odpadu.

  1. CIĘCIE OTWIERAJĄCE GLEBĘ
  Noże tnące umieszczone z przodu maszyny wycinają rowek o głębokości ok. 8 mm przygotowujący miejsce pod nasiona.

  2. USUNIĘCIE NADMIARU ZIEMI
  Ostrza obracają się przeciwbieżnie tj. do góry, i odrzucają glebę łukami do tyłu urządzenia, tak że nie trafia do nowo wyciętych rowków.

  3. PRECYZYJNY SIEW
  Inteligentny i kompaktowy system dystrybucji nasion, Helix Seed Duct™, przemieszcza ziarno pod odrzucanym nadmiarem gleby poprzez małe ścieżki prowadzące do wylotu kanału, precyzyjnie lokalizując je w czystych rowkach.

  4. WYDMUCH NASION
  Turbina małego ciśnienia kieruje powietrze do kanału nasion, tak że ziarno jest wdmuchiwane podczas dystrybucji. To pomaga umieścić ziarno szybciej i bardziej precyzyjnie w rowku.

  5. DOCIŚNIĘCIE ROLKĄ
  Napędzana gumowana rolka podąża natychmiast za procesem dystrybucji nasion i zapewnia dobry kontakt pomiędzy gruntem i nasionami poprzez ugniatanie ziemi.

  6. PRZYKRYCIE NASION TOPDRESSING
  Odrzucany nadmiar ziemi spada tuż za rolką na powierzchnię zasiewu. Ziemia pokrywa rowek i tworzy warstwę ochronną dla nasion, zwiększając szansę kiełkowania i wzrostu.
  Cechy i korzyści


  EFEKTYWNOŚĆ
  Proces renowacji trawnika jest łatwy do oszacowania: prędkość jazdy jest stała dzięki napędowi kół oraz przepływ materiału siewnego może być precyzyjnie ustawiony. Odnowa trawnika będąca efektem podsiewu może być widoczna po 14 dniach pod warunkiem, że nawadnianie jest wystarczające. Dodatkowo podsiewacz DZC 600 może być używany jako wertykulator, co dodatkowo zwiększa jego uniwersalność.

  ŁATWOŚĆ UŻYCIA
  Podsiew jest bardzo efektywną metodą renowacji trawnika. Prace można rozpocząć po wertykulacji. DZC600 jest bardzo łatwy w użyciu. Chociaż podsiewacz ma roboczą szerokość 550 mm, to nadal jest bardzo kompaktowy i łatwy w obsłudze dzięki własnemu napędowi rolki jazdy. Wszystkie dźwignie regulacyjne są zamontowane na uchwycie: włączanie noży, dźwignia napędu jazdy, włącznik siewu, regulacja głębokości pracy, itd.


  * Charakterystyka obszaru roboczego podsiewacza (wyciąg z Instrukcji Obsługi)

  Aby uniknąć uszkodzenia maszyny i zagwarantować jakość rezultatów swoich wysiłków, zaleca się eksploatację maszyny tylko na przyjaznym terenie:
 • Maszyna będzie używana wyłącznie na ozdobnym trawniku. Pod pojęciem trawnika ozdobnego należy rozumieć glebę porośnięta darnią trawiastą, ewentualnie zawierająca nisko rosnące chwasty (mech, koniczyna, mniszek lekarski, stokrotka itp.), które są regularnie koszone (raz lub dwa razy w tygodniu).
 • Trawa musi być skoszona maksymalnie na długość 20 mm.
 • Łąki są wyłączone z obszaru pracy maszyny.
 • Spód trawnika ozdobnego jest płaski i nie zawiera wypukłości większych niż 20 mm.
 • Zaleca się, aby gleba nie zawierała żadnych kamieni powyżej 30 mm głębokości.
 • Sprawdź, czy na trawniku nie ma żadnych ciał obcych. (kamienie, liny, kable elektryczne, stal drut, gałęzie itp.). Usuń wszystkie te przedmioty przed uruchomieniem maszyny.
 • Gleba trawnika nie może być zamarznięta.
 • Uprawianie wyschniętej gleby pod trawnik jest bezużyteczne i lepiej tego unikać.
 • Prace na terenie mokrym i podmokłym po intensywnych opadach deszczu należy odłożyć na później.
 • Prędkość pracy należy dostosować do twardości i rodzaju gleby.
 • Maksymalne dozwolone (do przodu) nachylenie stoku wynosi 15º.
 • W celu dosiewu boczne nachylenie stoku nie może przekraczać 10º.
 • Należy pamiętać, że zakręcanie maszyną wymaga minimalnej powierzchni 4 mkw (2 m x 2 m). W konsekwencji, nie ma sensu używać maszyny na mniejszych powierzchniach.
 • Trawnik należy wertykulować przed podsiewem. Oczyść trawnik z odpadu po wertykulacji.

ZieloneMaszyny® 1992-2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone
05-820 Piastów k.Warszawy, ul. Brzozowa 23 | Telefon 22 723 63 85 | E-mail: biuro@zielonemaszyny.plZieleńService
05-820 Piastów, ul. Brzozowa 23
Tel. 22 723 63 85
Fax 22 723 63 05
E-mail: biuro@zielonemaszyny.pl
systemy_tnace