Zielone Maszyny Eliet Countax LawnMaster KlippoStrona główna » Oferta maszyn » 

Mulczowanie (matowanie) łąk i gruntów rolniczych

  Jest to zabieg polegający na pokryciu powierzchni gruntu materiałem organicznym, w celu przeciwdzialania erozji wodnej i wietrznej. Dodatkowym efektem mulczowania jest efekt nawozowy.

  Pozostawiona na powierzchni gruntu masa organiczna, poddana działaniu czynników biologicznych i atmosferycznych, poprawia strukturę gleby, zmniejsza jej zlewność i reguluje stosunki wodne poprzez usprawnienie podsiąkania wody i ograniczenie parowania. Przyjmuje się, że na polach położonych na zboczach z poplonem pozostawionym na okres zimy następuje ograniczenie erozji wodnej i wietrznej o około 95%.

  Nie obsiane powierzchnie gruntów ornych zaleca się przykrywać na okres jesienno-zimowy wszystkimi dostępnymi w gospodarstwie materiałami osłaniającymi glebę, takimi jak: słoma, łęty, liście, międzyplony. Materiały te spełniają rolę mulczu i chronią glebę przed destrukcyjnym działaniem kropel deszczu, zatrzymują śnieg i ograniczają zmywy wiosenne.

  Jeśli część gruntów w gospodarstwie będzie z różnych przyczyn okresowo wyłączona z użytkowania rolniczego, to znaczy ugorowana lub odłogowana, po winny być one stale utrzymywane pod okrywą roślinną.

  Okrywa ta musi być pielęgnowana, to znaczy przynajmniej raz w roku koszona z pozostawieniem skoszonej biomasy w formie mulczu.

  Czym masa roślinna jest bardziej rozdrobniona tym lepiej przebiega proces rozkładu i w efekcie lepsze nawożenie.

  Źródło: "Ochrona gruntów przed erozją. Program rolnośrodowiskowy" Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, W-wa 2003

Strona główna

O nas

KontaktKatalogi pdf

DEMO ?

Cenniki

Gdzie kupić i serwisować ?

Części
Aktualności i NowościZieloneMaszyny® 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone
05-820 Piastów k.Warszawy, ul. Brzozowa 23 | Telefon 22 723 63 85 | E-mail: biuro@zielonemaszyny.pl

ZieleńService
05-820 Piastów, ul. Brzozowa 23
Tel. 22 723 63 85
Fax 22 723 63 05
E-mail: biuro@zielonemaszyny.pl
systemy_tnace